Zmiana przebiegu Głównego Szlaku Sudeckiego !

Informujemy o zmianie przebiegu Głównego Szlaku Sudeckiego (oznaczonego kolorem czerwonym). Dotychczasowy przebieg szlaku przez Skalniak i Lisi Grzbiet został zmieniony. Kierując się ze wsi Karłów należy podążać w kierunku Ostrej Góry, następnie przechodzimy przez Zieloną Drogę i przechodzimy na zielony szlak. Zmieniona trasa została oznaczona, firma zajmująca się malowaniem szlaku dołożyła wszelkich starań by zmieniona trasa była widoczna. Tym samym zagęszczenie oznaczenia jest znacznie większe. Zmiana przebiegu szlaku została zaakceptowana w marcu 2019 r. podczas posiedzenia Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych. Głównymi argumentami zmiany szlaku były: przejście z dwóch głównych obiektów turystycznych było zbyt długie (poprzedni szlak zajmował około 2,5h, obecnie jest to około 1,5h), na terenie poprzedniego szlaku ma zostać wprowadzona ochrona ścisła.