Skład Zarządu OR PTTK ŚO:

Lucjusz Bilik - Prezes

Dariusz Chądziński - Wiceprezes

Jan Białek - Wiceprezes ds. organizacyjnych (do dnia 31.10.2019)

Jacek Ramus - Wiceprezes ds. organizacyjnych (od dnia 01.11.2019)

Andrzej Kubiczek - Skarbnik

Małgorzata Konopka - Sekretarz

Robert Posid - członek zarządu

 Skład Komisji Rewizyjnej:

Maria Mleczko - Król   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Anna Charęza - członkini Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Dzwonnik - członkini Komisji Rewizyjnej