W dniu 11.06.2022 roku, odbył się VIII Walny Zjazd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego

Zdjęcia członków Fotoklubu Opole już dostępne tutaj

 

 Skład Zarządu OR PTTK ŚO:

Lucjusz Bilik - Prezes

Dariusz Chądziński - Wiceprezes

Jacek Ramus - Wiceprezes ds. organizacyjnych

Andrzej Kubiczek - Skarbnik

Małgorzata Konopka - Sekretarz

Michał Kaczmarek - członek zarządu

Robert Posid - członek zarządu

 Skład Komisji Rewizyjnej:

Anna Charęza - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Maria Malinowska - członkini Komisji Rewizyjnej

Jagoda Dygan - członkini Komisji Rewizyjnej