Regulamin funkcjonowania strony internetowej Oddziału Regionalnego PTTK Ślaska Opolskiego

§1.

 Regulamin jest zbiorem zasad i przepisów niezbędnych do prawidłowego działania strony www.orso.pttk.pl

§2.

Strona ma charakter informacyjny i dotyczy szeroko pojętej tematyki turystyki, promuje walory Polski, turystyki, propaguje idee PTTK.

§3.

 Stroną administruje upoważniona przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu osoba, zwana dalej Administratorem – czuwająca nad jej właściwym funkcjonowaniem i podlegająca bezpośrednio Zarządowi Oddziału.

§4.

Zarząd Oddziału wraz z Administratorem dba o prawidłowość treści zamieszczanych na stronie internetowej Oddziału poprzez nie umieszczanie materiałów:

  • niecenzuralnych,
  • niezgodnych z prawem,
  • wulgarnych lub naruszających prawa osób trzecich
  • naruszających zasadę koleżeńskości obowiązującą w PTTK
  • naruszających dobre imię PTTK
  • nie związanych bezpośrednio z tematyką strony

§5.

Materiał do publikacji może nadesłać każdy, kto posiada do niego prawa autorskie. Przed zamieszczeniem materiału na stronie konieczna jest zgoda Zarządu lub Administratora na publikację. Materiały należy przekazać w formie elektronicznej, w formacie .jpg o szerokości 500px, na adres administratora strony (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub w innej formie uzgodnionej z administratorem.

§6.

Materiały zamieszcza na stronie Administrator lub inna osoba posiadająca uprawnienia redakcyjne. Uprawnienia redakcyjne nadaje Zarząd Oddziału. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu uprawnienia redakcyjne mogą zostać cofnięte.

§7.

Administrator strony zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla siebie czasie i kolejności.

§8.

Administratorów kół/klubów, które posiadają własne  strony  internetowe zobowiązuje się do przesyłania informacji o organizowanych imprezach przez  koła/kluby na adres administratora strony, w celu zamieszczenia ich na stronie Oddziału, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy

§9.

Zamieszczenie materiałów (tekst plus zdjęcia) na stronie internetowej PTTK Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu jest darmowe.

§10.

Artykuły publikowane na stronie internetowej Oddziału Regionalnego PTTK Ślaska Opolskiego w Opolu nie są sprawdzane pod względem posiadanych praw autorskich. Publikując dany tekst przyjmuje się, iż jego autorem, posiadającym wszelkie prawa jest osoba, która podpisuje się pod tym artykułem. Administrator oraz Zarząd Oddziału nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za treść publikowanych artykułów oraz odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach www  do których odnośniki znajdują się w nadsyłanych materiałach. Nie zamieszczane będą informacje o imprezach organizowanych przez inne podmioty niż należące do Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego, chyba że Zarząd Oddziału zadecyduje inaczej.

§11.

Autor (autorzy) opracowania przysyłając materiał zezwala (ją) nieodpłatnie na korzystanie z wyżej wymienionego dzieła,

  • wprowadzanie go do pamięci komputera, opracowywanie, zwielokrotnianie w postaci elektronicznej oraz poprzez kopiowanie, faksowanie, skanowanie, przekazywanie innym zainteresowanym,
  • publikację materiałów (również po jego opracowaniu) na stronie internetowej Oddziału Regionalnego PTTK w Opolu.
  • raz opublikowany materiał staje się materiałem archiwalnym z możliwością późniejszych publikacji.

§12.

Każdy materiał powinien zawierać: imię i nazwisko autora (współautorów), adres e-mail oraz wykaz literatury lub dokumentów, w przypadku, gdy autor korzystał z nich podczas opracowywania materiału. Podanie danych autora oznacza wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora strony w celach publikowania materiałów na stronie Oddział Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu. Administrator nie publikuje materiałów anonimowych.

§13.

Zarząd Oddziału zastrzega sobie prawo, do dokonywania skrótów i poprawek oraz prawo (ale nie obowiązek) do przeprowadzenia korekty językowej, merytorycznej oraz redakcji otrzymanego materiału pod kątem dostosowania go do wymogów publikacji na stronie internetowej Oddziału jak również do odmowy publikacji o ile nie spełnia ona wymagań formalnych, merytorycznych lub technicznych, a także odesłanie materiału autorowi do poprawy.

§14.

Nie wolno przesyłać materiałów będących plagiatami w całości bądź w części, a także przesyłać prac w czyimś imieniu, chyba że przesyłający posiada zgodę autora. W przypadku zgłoszenia, dotyczącego zamieszczenia na stronie plagiatu, materiał zostanie natychmiast usunięty, a jego autor nie będzie miał możliwości dalszych publikacji.

§15.

 Nadesłanie materiałów oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu.

§16.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący ma Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

§17.

 Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu.

§18.

Regulamin obowiązuje od dnia 16.05.2017r.