Wykaz Przodowników Turystyki Górskiej działających przy OR PTTK ŚO w Opolu 

 T - Tatry, BZ - Beskid Zachodni, BW - Beskid Wschodni, S - Sudety, GS - Góry Świętokrzyskie  

 

L.P

 

NAZWISKO

 

IMIĘ

 NUMER LEGITYMACJI

PTG / HPTG

 

OBSZAR GÓRSKI

1  Mołodecki Stanisław 3086 / 1122 T,BZ,BW,S,GS
2  Białek Jan 4174 / 936  T,BZ,BW,S,GS
3  Anigacz Wojciech 3122 S
4  Mleczko - Król
Maria 4422 T,BZ,BW,S,GS
5  Szumiec Grażyna 6061 BZ,BW,S
6  Gmiterek Andrzej 6064  T,BZ,BW,S,GS
7  Nabrzuchowski Piotr 6511 BZ,BW,S,GS
8  Korycki Józef  7627  T,BZ,BW,S,GS 
9  Kubiczek Andrzej 7629 BZ,BW,S
10  Kwiecień Wojciech  7630  T,BZ,BW,S,GS
11  Wojcieszak Adam  7633 T,BZ,BW,S,GS 
12  Korycka Zdzisława  7647 BZ,BW 
13  Chądziński Dariusz 7748 T,BZ,BW,S,GS
14  Biela Henryk 7785 BZ,BW,S,GS
15  Mokiejewski Tomasz 7896 T,S,GS
16  Pielich Andrzej 8096 T,BZ,BW,S,GS
17  Charęza  Anna 8145  BZ,S,GS
18  Ramus  Jacek 8146   BZ,BW,S,GS
19  Święch  Iwona 8180 BZ,S
20  Tymiński  Stanisław 8222 S
21  Pamuła Małgorzata 8278 S