Wykaz Przodowników Turystyki Górskiej działających przy OR PTTK ŚO w Opolu 

 T - Tatry, BZ - Beskid Zachodni, BW - Beskid Wschodni, S - Sudety, GS - Góry Świętokrzyskie  

L.P NAZWISKO IMIĘ

 NUMER LEGITYMACJI

PTG / HPTG

OBSZAR GÓRSKI
1  Mołodecki Stanisław         3086 / 1122 T,BZ,BW,S,GS
2  Białek Jan          4174 / 936  T,BZ,BW,S,GS
3  Mleczko - Król
Maria               4422 T,BZ,BW,S,GS
4  Szumiec Grażyna               6061 BZ,BW,S
5  Gmiterek Andrzej               6064  T,BZ,BW,S,GS
6  Korycki Józef                7627  T,BZ,BW,S,GS 
7  Kubiczek Andrzej               7629 BZ,BW,S
8  Kwiecień Wojciech                7630  T,BZ,BW,S,GS
9  Wojcieszak Adam                7633 T,BZ,BW,S,GS 
10  Korycka Zdzisława                7647 BZ,BW 
11  Chądziński Dariusz               7748 T,BZ,BW,S,GS
12  Biela Henryk               7785 BZ,BW,S,GS
13  Mokiejewski Tomasz               7896 T,S,GS
14  Pielich Andrzej               8096 T,BZ,BW,S,GS
15  Charęza  Anna               8145  BZ,S,GS
16  Ramus  Jacek               8146   BZ,BW,S,GS
17  Święch  Iwona               8180 BZ,S
18  Tymiński  Stanisław               8222 S
19  Pamuła Małgorzata               8278 S