VII Zjazd Sprawozdawcz - Wyborczy ORSO

 


W dniu 25.03.2017 w Centrum Kongresowo - Szkoleniowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbył się VII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Oddziału Regionalnego PTTK Ślaska Opolskiego w Opolu. Wybrano nowe władze w składzie:

Skład Zarządu ORSO PTTK:

Lucjusz Bilik - Prezes, Dariusz Chądziński - Wiceprezes, Jan Białek - Wiceprezes ds. organizacyjnych, Andrzej Kubiczek - Skarbnik, Małgorzata Konopka - Sekretarz, Jacek Ramus - członek zarządu, Robert Posid - członek zarządu

 Skład Komisji Rewizyjnej:

Maria Mleczko - Król   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Anna Charęza - członkini Komisji Rewizyjnej, Elżbieta Dzwonnik - członkini Komisji Rewizyjnej

Zapraszamy do galerii zdjęć tutaj