Zapraszamy na spotkanie wszystkich prezesów Kół i Klubów (na prawach Kół PTTK) z Zarządem Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu w dniu
20 września 2016r.  tj. wtorek o godz. 17.15 w Domku Lodowym Ip. przy ul. Barlickiego 2A w Opolu. Obecność obowiązkowa. W imieniu zarządu ORSO PTTK Opole 
Wojciech Kwiecień - sekretarz zarządu ORSO PTTK Opole.

 List otwarty do prezesa ZG PTTK

  

Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK
działający przy
Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu