Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Zarząd koła KTG 21 zaprasza na wycieczkę w Góry Hanuszowickie - Jerab w dniu 08.08.2020