Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Zarząd KTG nr 21 Opole podjął decyzję o odwołaniu rajdu turystycznego Beskid Śląsko - Morawski w dniach 17-18.10.2020r. Powyższa decyzja jest spowodowana obecną sytuacją pandemiczną w kraju i Republice Czeskiej. Rajd został przeniesiony na 2021rok.