Drogie Koleżanki i Koledzy

Po konsultacjach z Biurem Oddziału PTTK Rzeszów oraz uwzględniając obawy uczestników wycieczki odnośnie obecnego stanu pandemii na Ukrainie podjęliśmy jedynie słuszną decyzję o przeniesieniu  wycieczki  CZARNOHORA w terminie 30.08.-05.09.2020r.na 2021r. Wycieczka zostanie zrealizowana w terminie 29.08.-04.09.2021r.

Zarząd KTG NR 21 Opole.