Zgodnie z zarządzeniem 8/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK od 01 stycznia 2024 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji członkowskiej.