20 grudnia 2023 roku w restauracji Radiowa odbyło się spotkanie wigilijne Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu. Wzięli w nim udział członkowie komisji oddziałowych oraz wydelegowani przez koła i kluby działacze. W niezwykle uroczystej atmosferze prezes Lucjusz Bilik powitał zebranych dziękując im za dotychczasową prace na rzecz turystyki i krajoznawstwa. Miłym akcentem spotkania było wręczenie uczestnikom dyplomu gratulacyjnego oraz kalendarza na rok 2024 z wizerunkiem siedziby Oddziału - Domku Lodowego oraz drobnego gadżetu. Warto podkreślić, że w trakcie spotkania miało miejsce uroczyste wręczenie odznaki „50 lat w PTTK”, którą otrzymał Henryk Biela. Medalami Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK odznaczeni zostali Andrzej Gmiterek oraz Henryk Biela. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Po zakończeniu części oficjalnej był czas na złożenie sobie życzeń świąteczno – noworocznych i poczęstunek, podczas którego nie mogło zabraknąć tradycyjnych świątecznych potraw – między innymi barszczu, pierogów i kapusty oraz wielu innych.

Zapraszamy do galerii ze zdjęciami z uroczystości - klik