Ze względu na postępującą pandemię, impreza integracyjna KTG 21 zaplanowana na termin 4-6 grudnia 2020r. zostaje przeniesiona na najbliższy, możliwy termin w 2021r.
O ewentualny zwrot wpłaconych środków będzie można się starać po wznowieniu działalności ORSO PTTK w Domku Lodowym w Opolu.
Prosimy śledzić w tym temacie nasza stronę ORSO PTTK.