Zarząd KTG NR 21 w związku z panującą sytuacją pandemiczną na terenie Republiki Czeskiej odwołuje zaplanowane wycieczki w dniu 24.10. HAJ i w dniu 21.11.PRADZIAD. Wpłaty będą zwracane uczestnikom po wznowieniu działalności przez koło.