Skład Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w Opolu działającego przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego

2018 - 2022 rok

Przewodniczący - Jacek Ramus
Wiceprzewodnicząca - Elżbieta Zagłoba-Zygler
Sekretarz - Teresa Nocoń-Hadasz
Członek - Tadeusz Jurek
Członek - Jarosław Srębacz

1995 rok