Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Klub Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek Województwa Opolskiego OR PTTK ŚO w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych na Szkolenie w Powiecie Brzeskim