Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Klub Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek Województwa Opolskiego OR PTTK ŚO w Opolu zaprasza na Szkolenie przewodnickie oraz uroczyste Blachowanie wszystkich członków klubu.