Ukazał się już kolejny numer Turysty, w którym można przeczytać relację kol. Michała Kaczmarka z VIII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego naszego Oddziału

pdf - kilk