Z dniem 19.05.2021 wznawia działalność biuro Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z COVID 19.