W sprawie wpłacania składek członkowskich, proszę kontaktować się ze skarbnikami lub prezesami kół/klubów