Od miesiąca lutego 2019 r weryfikacje odznak Główne Szlaki Górskie Polski będą przeprowadzone raz w miesiącu w siedzibie Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.

Prosimy o nadsyłanie książeczek do weryfikacji na adres:

Oddziału Regionalnego Śląska Opolskiego

Wojtek Kwiecień

ul. Barlickiego 2A

45 - 083 Opole

z dopiskiem: weryfikacja odznak GSGP

Prosimy o dołączenie kopert zwrotnych z naklejonym znaczkiem na list polecony

W sprawie płatności za odznaki kontakt telefoniczny z Wojtkiem Kwietniem - 728 - 515 - 953