Koleżanki i Koledzy.
Konferencja odbędzie się w Łodzi w Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK ul. Wigury 12a, rozpoczęcie o godz. 11.00 
Z każdego klubu, koła, komisji fotografii krajoznawczej może być dwóch delegatów oraz Instruktorzy Fotografii Krajoznawczej PTTK, którzy mają ważną legitymację IFK PTTK.
Serdecznie zapraszam w imieniu Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK
Andrzej Kowol
wiceprzewodniczący KFK ZG PTTK