Kol. Prezesi Kół/Klubów PTTK

Przypominam o obowiązku sporządzenia sprawozdania TK-K za rok 2018.

Ostateczny termin dostarczenia sprawozdania TK-K do ORSO PTTK w Opolu – 02 styczeń 2019r.

Sprawozdanie można dostarczyć drogą pocztową, mailową lub osobiście – najlepiej w środy w godzinach od 16-17.00.

Przypominam również o składaniu zamówień na znaczki członkowskie PTTK na rok 2019. Koszt znaczków i wpisowego nie uległ zmianie w stosunku do roku 2018. /Składka normalna – 55 zł,- ulgowa 30 zł,- ulgowa młodzieżowa – 25 zł,/.Wpisowe odpowiednio: 15, 8, 6 zł,/. Zamówienia na rok 2019 przyjmuje skarbnik ORSO PTTK w Opolu – Kol. Andrzej Kubiczek