ZDOBYWAMY ODZNAKI PTTK

Przypominamy, że przy Oddziale Regionalnym PTTK działają referaty odznak PTTK gdzie można zweryfikować następujące odznaki:

Referat weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK - GOT

Referat weryfikacyjny odznaki Główne Szlaki Górskie Polski - GSGP

Referat weryfikacyjny odznak krajoznawczych

Terenowy Zespół Weryfikacyjny woj. dolnoślaskiego i opolskiego Motorowej Odznaki Turystycznej 

Terenowy Referat Weryfikacyjny Kolarskiej Odznaki Turystycznej