Życzenia

Komunikat Zarządu

Kol. Prezesi Kół/Klubów PTTK

Przypominam o obowiązku sporządzenia sprawozdania TK-K za rok 2018.

Ostateczny termin dostarczenia sprawozdania TK-K do ORSO PTTK w Opolu – 02 styczeń 2019r.

Sprawozdanie można dostarczyć drogą pocztową, mailową lub osobiście – najlepiej w środy w godzinach od 16-17.00.

Przypominam również o składaniu zamówień na znaczki członkowskie PTTK na rok 2019. Koszt znaczków i wpisowego nie uległ zmianie w stosunku do roku 2018. /Składka normalna – 55 zł,- ulgowa 30 zł,- ulgowa młodzieżowa – 25 zł,/.Wpisowe odpowiednio: 15, 8, 6 zł,/. Zamówienia na rok 2019 przyjmuje skarbnik ORSO PTTK w Opolu – Kol. Andrzej Kubiczek

RODO

Informacje dotyczące przepisów RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Opolu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. 
Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Weryfikacja

ZDOBYWAMY ODZNAKI PTTK

Przypominamy, że przy Oddziale Regionalnym PTTK działają referaty odznak PTTK gdzie można zweryfikować następujące odznaki:

Referat weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK - GOT

Referat weryfikacyjny odznaki Główne Szlaki Górskie Polski - GSGP

Referat weryfikacyjny odznak krajoznawczych

Terenowy Zespół Weryfikacyjny woj. dolnoślaskiego i opolskiego Motorowej Odznaki Turystycznej 

Terenowy Referat Weryfikacyjny Kolarskiej Odznaki Turystycznej 

Sejmik Instruktorów Krajoznawstwa

Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim  Sejmiku Instruktorów Krajoznawstwa