W "Sudeckie Bieszczady" czyli Wzgórza Włodzickie zaprasza w czerwcu Tramp