Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Zarząd Opolskiego Klubu Krajoznawców

informuje, że  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbędzie się w innym terminie, o którym poinformujemy