Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Mariola Nagoda - Przewodnicząca - tel. 505-149-041

Małgorzata Pamuła - Z-ca przewodniczącej - tel. 609-274-818

Lucjusz Bilik - Członek - tel. 501-225-747

Terenowy Referat Weryfikacyjny w składzie:

Małgorzata Pamuła - Przewodnicząca

Mariola Nagoda