Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

KOMUNIKTY KG Świstak 

dot. wycieczki do Bruntalu w dniu 18 lutego 2023.

Zarząd KG "Świstak” informuje, ze w sprawie dojazdu z Opola do Prudnika osób planujących udział w wycieczce, należy się zgłosić do Marii Mleczko - Król( 572 327 951). Zgłoszenia na wycieczkę przyjmowane są do dnia 10 lutego 2023 r.

Uczestnicy muszą posiadać legitymacje PTTK z opłaconą składką za 2022 rok.

 INNE KOMUNIKATY

Składki klubowe za rok 2023 można wpłacać  podczas imprez skarbnikowi, a w Opolu w kontakcie z  Marią Mleczko-Król