INFORMACJA

KOMISJI TURYSTYKI GÓRSKIEJ OR PTTK ŚO W OPOLU

Mam zaszczyt poinformować, że Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK wyróżniła naszych Kolegów za zasługi dla  turystyki górskiej medalami KTG ZG PTTK i dyplomami.

Wyróżnieni zostali medalami

  1. Lucjusz Bilik      – leg. nr 346
  2. Andrzej Kubiczek -  nr 349
  3. Maria Mleczko-Król -  .nr 359
  4. Paweł Szymkowicz -  nr 352
  5. Elżbieta Zagłoba – Zygler – leg. nr 354
  6. Zbigniew Zagłoba – Zygler – leg. nr 355

Dyplom otrzymał Leszek Baraniewicz.

W imieniu Komisji  Turystyki Górskiej PTTK ORSO w Opolu serdecznie Koleżankom i Kolegom gratuluję i życzę dalszej owocnej pracy społecznej  i zaangażowania  w upowszechnianiu turystyki górskiej dla turystów województwa opolskiego.

Maria Mleczko-Król

Przew. KTG ORSO PTTK