Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

PLAN IMPREZ  KLUBU GÓRSKIEGO ŚWISTAK NA DRUGIE PÓŁROCZE 2020

                                               Plan uaktualniony

  1. IMPREZY

           Zlot Klubów Górskich -  24-27 wrzesień 2020 - Wisła

  1. 49 Jesienny Opolski Rajd Tatrzański - - 25.VIII do 30.VIII. 2020 – baza w Zakopanem - Góry mniej znane:

          Góry Wałbrzyskie – wrzesień ( jednodniowa, termin do ustalenia)

  1. Spotkanie na szlakach Gór Opawskich – Głuchołazy – schronisko na Górze Chrobrego –   

          Głuchołazy – 17 lub 23 października 2020

       Inne działania Klubu jako Komisji Górskiej

  1. Organizacja egzaminu dla kandydatów na przodowników turystyki górskiej i dla osób rozszerzających uprawnienia ( 21 listopada 2020)
  2. Organizacja prelekcji dla młodzieży szkolnej ( szkoły podstawowe) propagujących uprawianie turystyki górskiej ( jedna szkoła – X-XII. 2020 )

          Organizacja   prelekcji szkoleniowej dla przodowników turystyki górskiej  (   listopad 2020)