Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Zlot Przodowników Turystyki Górskiej 

 ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI GÓRSKIEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

                18 i 19 listopada 2017 roku, w schronisku pod Biskupią Kopą odbył się Zlot Przodowników Turystyki Górskiej woj., opolskiego. W imprezie uczestniczyło 35 osób. Gościem szczególnym był Kol. Janusz Konieczniak – sekretarz KTG ZG PTTK, który wygłosił interesującą prelekcję na temat schronisk tatrzańskich. W trakcie trwania Zlotu odbyły się egzaminy na Przodowników Turystyki Górskiej. Środowisko opolskich Przodowników TG powiększyło się o trzy osoby: Iwona Święch /ORSO PTTK Opole/, Grzegorz Polak /prezes O/PTTK w Prudniku/, Wojciech Żurakowski /PTTK Prudnik/. Trzy osoby poszerzyły uprawnienia PTG – Władysław Łysiak /PTTK  Ozimek/, Zbigniew Zagłoba-Zygler /PTTK  Prudnik/, Andrzej Pielich /ORSO PTTK w Opolu/. Podczas Zlotu sekretarz KTG ZG PTTK – Janusz Konieczniak uroczyście wręczył odznakę Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej koledze Stanisławowi Mołodeckiemu. Uroczystym akcentem Zlotu było odsłonięcie okolicznościowej tablicy upamiętniającej Klub Górski „ŚWISTAK”. Na Zlocie Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu reprezentowany był przez wiceprezesa Jana Białka i przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Marię Mleczko-Król. Zapraszamy do galerii