Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

W dniu 20.11.2023r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego odbył się egzamin dla Przodowników Turystyki Górskiej na poszerzenie uprawnień na poszczególne pasma górskie oraz  członków  PTTK  którzy ubiegali się o  mianowanie na Przodownika Turystyki Górskiej. Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. PTG pod przewodnictwem przewodniczącego kol. Henryka Bieli poddała egzaminowi 12 osób z zakresu wiedzy ogólnej i szczegółowej  dotyczącej poszczególnych pasm górskich w Polsce.

Gratulujemy zdobycia  i poszerzenia uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej.