Opolskie Koło Terenowe przy ORSO oraz Miejskie Koło PTTK Tryton w Nysie organizuja...

 

 zwiedzanie Bastionu Św Jadwigi dzieciom ze Szkoły Przysposobiajacej do Życia w Opolu.

Bardzo dziękujemy Jarkowi Srębaczowi za oprowadzenie i opowieści o zamierzchłych, bardzo ciekawych czasach.

Zapraszamy do galerii