Dyżur Zarządu Koła Tramp w środę 20.10.2021 od godziny 16:00 do 17:00