Zarząd Koła Tramp zaprasza na wycieczkę 11.05.2019 z cyklu Opolszczyzna bliska, a nie znana do Łosiowa