Komunikat

Uwaga   Członkowie i Sympatycy Koła Terenowego PTTK Nr 88 „TRAMP” działającego przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu ul. Norberta Barlickiego 2 a  - Domek Lodowy.

Tylko na stronach internetowych  Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego i działającego przy nim Opolskiego Klubu Przyrodników „BOLKO” oraz w siedzibie Oddziału znajdującego się w  Domku Lodowym – znajdują się informacje o organizowanych przez Koło Terenowe PTTK Nr 88 „TRAMP” imprezach turystycznych.

Używana nazwa Koła przez inną organizację turystyczną – tożsama , identyczna  z nazwą Koła TRAMP działającego przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego może wprowadzić w błąd członków i sympatyków Koła TRAMP co do podmiotu organizującego imprezę turystyczną.

 W imieniu Zarządu KT Nr 88 „TRAMP”

                                                                                     Prezes Koła – Andrzej Kubiczek