Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Jak co roku do grania włączył się Klub Turystyki Górskiej 21 - licytujemy

 "Wycieczka na Beskid Śląski i Równicę z PTTK Śląska Opolskiego"