Szanowne Koleżanki i Koledzy,

zgodnie z wnioskami przyjętymi  w dniu 11.06.2022r. przez VIII Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego, w dniu 30.11.2022r o godz.17.00 w siedzibie Oddziału w Opolu przy ul. Barlickiego 2A odbędzie się wybór nowego składu Komisji Turystyki Górskiej OR PTTK ŚO. W wyborach uczestniczą Przewodnicy Górscy i Przodownicy Turystyki Górskiej, którzy mają opłaconą składkę PTTK za 2022r w naszym Oddziale.

Z turystycznym pozdrowieniem

Zarząd OR PTTK ŚO.