Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

UWAGA

Jest jeszcze 1 (jedno) wolne miejsce na Pogórze Kaczawskie

Zmiana godziny wyjazdu w dniu 01.10. o godz.7.00 z ul. Wiejskiej i o godz.7.15 z róg ul. Duboisa i ul.1-Maja