Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Impreza robiona jest przez KTG 21 za pośrednictwem PTTK Rzeszów w zamian, za planowany jeszcze na 2020 rok wyjazd na Ukrainę , który nie doszedł do skutku.