Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Zarząd Koła Turystyki Górskiej NR 21 Opole informuje ,że rajd turystyczny Czeska i Niemiecka Szwajcaria w dniach 30.04.-03.05.2020r. zostaje odwołany ze względu na zamknięcie granic z Republiką Czeską. Po wznowieniu działalności ORSO PTTK będą zwracane  uczestnikom dokonane wpłaty na powyższy rajd. Informujemy ,że powyższa impreza będzie realizowana w terminie 30.04.-03.05.2021r. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie dotychczasowych uczestników czy są zainteresowani udziałem w powyższym rajdzie w 2021r.
Z turystycznym pozdrowieniem
Zarząd  KTG NR 21 .