Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Zarząd Koła KTG 21 zaprasza na zimowe zdobywanie góry Spicak