Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

NOWA KADRA - NOWI PRZODOWNICY GOT PTTK 
w oddziale regionalnym pttk śląska opolskiego

 

Marcin Nowak - PRZODOWNIK GOT PTTK pasmo SUDETY,  Przewodnik Sudecki, Przewodnik Ziemi Opolskiej, Przewodnik PTTK NYSA, Pilot wycieczek, Skarbnik zarządu Klubu Przewodników i Pilotów Wycieczek ZIEMI OPOLSKIEJ Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego, Prezes Miejskiego Koła PTTK "TRYTON" Nysa

Adrian Kołodziej - PRZODOWNIK GOT PTTK pasmo SUDETY, członek zarządu MK PTTK TRYTON ORSO PTTK OPOLE, autor blogu "ŚWIAT GÓR"

Andrzej Pielich - PRZODOWNIK GOT PTTK pasmo SUDETY , Członek zarządu KTG NR 21 OPOLE ORSO PTTK OPOLE,