Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Zapraszamy Instruktorów Krajoznawstwa do udziału w Sejmiku 09.05.2023 r.