Kolejny termin wycieczki - 10.10.2020r

Wszystkim Naszym Koleżankom, Przewodniczkom i Pilotkom wycieczek życzymy sukcesów na szlakach turystycznych składa męska część Klubu Przewodników i Pilotów Wycieczek Ziemi Opolskiej OR PTTK ŚO

Zapraszamy do świętowania jubileuszu powstania odznaki GSGP na Głównym Szlaku Świętokrzyskim

Klub Przewodników i Pilotów Wycieczek Ziemi Opolskiej Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego zaprasza na wycieczkę śladami ks. Jana Dzierżonia

Klub Przewodników i Pilotów Wycieczek Ziemi Opolskiej Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego zaprasza na spotkanie szkoleniowe