Wszystkim Naszym Koleżankom, Przewodniczkom i Pilotkom wycieczek życzymy sukcesów na szlakach turystycznych składa męska część Klubu Przewodników i Pilotów Wycieczek Ziemi Opolskiej OR PTTK ŚO