WojteK w RADIO OPOLE Śmiech

zapraszam wszystkich Państwa do wysłuchania
audycji "OBIEŻYŚWIAT" Pani Barbary Tyslik
z moim skromnym udziałem
link poniżej:

 

http://radio.opole.pl/141,283,dlaczego-turystyka-kwalifikowana