Zapraszamy do świętowania jubileuszu powstania odznaki GSGP na Głównym Szlaku Świętokrzyskim

Klub Przewodników i Pilotów Wycieczek Ziemi Opolskiej Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego zaprasza na wycieczkę śladami ks. Jana Dzierżonia

Klub Przewodników i Pilotów Wycieczek Ziemi Opolskiej Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego zaprasza na spotkanie szkoleniowe

Klub Przewodników i Pilotów Wycieczek Ziemi Opolskiej Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego zaprasza na Jubileusz 5 - lecia

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem imprez organizowanych przez Klub Przewodników i Pilotów Wycieczek Ziemi Opolskiej - tutaj do pobrania