Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Klubu Przewodników i Pilotów Wycieczek Ziemi Opolskiej

w sprawie dalszej działalności Klubu.

I Termin: 02.03.2023, godz. 17.00

II Termin: 02.03.2023, godz. 17.15

Miejsce: Hotel Centrum ul. Waryńskiego 17 w Opolu 

Porządek Obrad Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku zebrania i ordynacji wyborczej.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
  5. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Klubu.
  6. Zamknięcie Walnego Zebrania. 

Pozdrawiam

Mariola Nagoda (wiceprezes klubu)

tel. 505 149 041