OGRÓD BIBLIJNY

przy parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie.

Ogród biblijny został otwarty 20 września 2012 roku. W dniu 19 maja 2013 roku został uroczyście poświęcony przez arcybiskupa seniora archidiecezji katowickiej ks. Damiana Zimonia. Obejmuje teren parafialny między kościołem, plebanią i salkami katechetycznymi.

Ogród w kształcie mniej więcej kwadratu podzielono na:

-  ogród rajski, rośliny wymienione w Starym Testamencie wokół menory

   z bukszpanu,

-  rośliny z Nowego Testamentu rosną za rybą z bukszpanu

   ( w Proszowicach, pierwszym polskim ogrodzie biblijnym jest w tym

   miejscu krzyż ) ,

-  część ogrodu zwaną „pustynią”,

-  ogród oliwny,

-  część „pasyjną” ogrodu, związaną z męką Chrystusa.

W ogrodzie rosną też egzotyczne rośliny nie wymienione w Biblii,

ale stanowiące komentarz do słów z:   

-  księgi Rodzaju ( Rdz )

-  księgi Wyjścia ( Wj )

-  księgi Jeremiasza ( I )

-  księgi Mądrości

-  Księgi Powtórzonego Prawa ( Pwt ),

proroków: Izajasza, Jeremiasza, Ezachiela (Ez), Daniela i ewangelistów: św. Jan (orzeł), św. Łukasz (wół), św. Marek (lew) i św. Mateusz (skrzydlaty człowiek).

Kilka ciekawostek:

Drzewo migdałowe „czuwające” – najwcześniej kwitnie zwiastując wiosnę (na początku marca, a w Ziemi Świętej nawet w styczniu). Rośnie przy menorze – kielichy menory, do których wlewano oliwę jako paliwo do świecznika, miały kształt kwiatów drzewa migdałowego. 

Przy dyptamie jesionolistnym zobaczymy imię Boże Jahwe – wyryte           w kamieniu czterema literami hebrajskimi JHWH ( Żydzi samogłoski dawniej dodawali czytając, ale nie było ich w pisowni, czytamy je od strony prawej do lewej – jak jest w języku hebrajskim. )

Oryginalnymi drzewami są styrakowiec i ambrowiec, z których żywicy Izraelici przygotowywali kadzidło do świątyni. Jesienią liście ambrowca mienią się różnymi odcieniami czerwieni.

Platan klonolistny jest największym drzewem ogrodu, a morwa z dużymi liśćmi – najpóźniej opadającymi jesienią.

Judaszowiec – drzewo na którym powiesił się Judasz po zdradzie Pana Jezusa. Podobno początkowo kwitł na biało, ale jak Judasz popełnił na nim samobójstwo, zaczerwienił się i odtąd kwitnie na różowo.

Sosna, w tamtych czasach była najpopularniejsza i najtańszym drewnem. XX-wieczne badania naukowe relikwii Krzyża św., które przywiozła z Jerozolimy św. Helena i rozesłała m.in. do Pizy, Florencji, Paryża i Rzymu wykazały, że we wszystkich relikwiarzach było drewno sosnowe.

Akacja, z której drewna była zrobiona Arka Przymierza. Akację trzeba chować na zimę. To nie jest robinia akacjowa, która rośnie w Polsce.  

Pomysłodawcą ogrodu biblijnego jest proboszcz ksiądz Emanuel Pietryga, który chętnie oprowadza i ciekawie opowiada o rosnących roślinach.